Obleżęnie wojsk polskich pod Żurawnem.

Wojska tureckie pod wodzą Ibrahima Szejtana rozpoczęły oblężenie armii polskiej dowodzonej przez Jana III Sobieskiego w obozie pod Żurawnem. Podczas bitwy wyróżnił się generał artylerii koronnej Marcin Kątski. Siły Rzeczpospolitej liczyły około 20 tys. żołnierzy, wojska turecko-tatarskie dysponowały ok. 45 tys. ludzi.

Skip to content