Nieliczny oddział żandarmerii powstańczej pod komendą rtm. Rylskiego rozbił rosyjski posterunek telegraficzny w Groszkach (k. Kałuszyna).

Nieliczny oddział żandarmerii powstańczej pod komendą rtm. Rylskiego rozbił rosyjski posterunek telegraficzny w Groszkach (k. Kałuszyna).

Skip to content