Namiestnictwo we Lwowie zarejestrowało Związek Strzelecki. Była to paramilitarna organizacja w zaborze austriackim, mająca na celu wyszkolenie kadr tajnego Związku Walki Czynnej. Członkowie Związku Strzeleckiego mieli stanowić kadrę odrodzonego Wojska Pol

Namiestnictwo we Lwowie zarejestrowało Związek Strzelecki. Była to paramilitarna organizacja w zaborze austriackim, mająca na celu wyszkolenie kadr tajnego Związku Walki Czynnej. Członkowie Związku Strzeleckiego mieli stanowić kadrę odrodzonego Wojska Polskiego w przyszłej europejskiej wojnie. Na jego czele stał Władysław Sikorski.

Skip to content