Naczelny Wódz gen. broni Władysław Sikorski wydał rozkaz o podporządkowaniu wszystkich organizacji wojskowych w kraju Komendantowi Głównemu Armii Krajowej.

Naczelny Wódz gen. broni Władysław Sikorski wydał rozkaz o podporządkowaniu wszystkich organizacji wojskowych w kraju Komendantowi Głównemu Armii Krajowej.

Skip to content