Na zjeździe w Głogowie spotkali się król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk i król Czech Jerzy z Podiebradu. Władcy podpisali sojusz skierowany oficjalnie przeciw Turcji, a faktycznie przeciw atakom papieża Piusa II na Polskę (za wojnę z zakonem krzyżackim

Na zjeździe w Głogowie spotkali się król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk i król Czech Jerzy z Podiebradu. Władcy podpisali sojusz skierowany oficjalnie przeciw Turcji, a faktycznie przeciw atakom papieża Piusa II na Polskę (za wojnę z zakonem krzyżackim) i Czechy (czeski monarcha uważany był za króla husyckiego). Porozumienie zbliżyło oba kraje i odsunęło groźbę walki zbrojnej króla polskiego o koronę czeską. Ponadto porozumienie zlikwidowało niebezpieczeństwo poparcia zakonu krzyżackiego przez władcę Czech w trakcie toczącej się wówczas wojny trzynastoletniej. Sojusz umożliwiał Polsce swobodne prowadzenie zaciągów na terenie Królestwa Czeskiego.

Skip to content