Na posiedzeniu Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych przyjęto wniosek Józefa Piłsudskiego o rezygnacji ze stanowiska Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego.

Na posiedzeniu Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych przyjęto wniosek Józefa Piłsudskiego o rezygnacji ze stanowiska Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego.

Skip to content