Król Węgier Ludwik I Wielki z dynastii Andegawenów wydał w Budzie przywilej dla polskiej szlachty. Zobowiązał się w nim, że jeśli zostanie wybrany w przyszłości królem Polski to ograniczy podatki, w trakcie podróży będzie się utrzymywał na koszt własny or

Król Węgier Ludwik I Wielki z dynastii Andegawenów wydał w Budzie przywilej dla polskiej szlachty. Zobowiązał się w nim, że jeśli zostanie wybrany w przyszłości królem Polski to ograniczy podatki, w trakcie podróży będzie się utrzymywał na koszt własny oraz będzie rekompensował szlachcie straty poniesione podczas ewentualnych wypraw zagranicznych.

Skip to content