Król Prus Fryderyka Wilhelma II wydał patent inkorporacyjny, w którym wezwał wszystkich mieszkańców, zajętych przez wojska pruskie ziem w wyniku II rozbioru Polski, do złożenia hołdu.

Król Prus Fryderyka Wilhelma II wydał patent inkorporacyjny, w którym wezwał wszystkich mieszkańców, zajętych przez wojska pruskie ziem w wyniku II rozbioru Polski, do złożenia hołdu.

Skip to content