Król Polski Zygmunt II August wydał dekret inkorporujący Prusy Królewskie do Korony. Na jego mocy przedstawiciele stanów pruskich zyskali prawo do zasiadania w sejmie i senacie na równi z przedstawicielami Korony i Litwy. Dopowadziło to do ostatecznego zj

Król Polski Zygmunt II August wydał dekret inkorporujący Prusy Królewskie do Korony. Na jego mocy przedstawiciele stanów pruskich zyskali prawo do zasiadania w sejmie i senacie na równi z przedstawicielami Korony i Litwy. Dopowadziło to do ostatecznego zjednoczone z Koroną trzech województw pruskich; sejm pruski stał się sejmikiem prowincjonalnym.

Skip to content