Król Polski Zygmunt II August powołał siedmioosobową Komisję Morską. Jej siedzibą został Gdańsk, zaś przewodniczącym kasztelan gdański i starosta pucki Jan Kostka. Komisja pierwszym polskim urzędem mającym pełnić funkcję kierownictwa marynarki wojennej. M

Król Polski Zygmunt II August powołał siedmioosobową Komisję Morską. Jej siedzibą został Gdańsk, zaś przewodniczącym kasztelan gdański i starosta pucki Jan Kostka. Komisja pierwszym polskim urzędem mającym pełnić funkcję kierownictwa marynarki wojennej. Miała kierować królewską flotą kaperską zwalczającą żeglugę szwedzką i moskiewską. Utworzenie komisji przyczyniło się do usprawnienia i uporządkowania działalności polskiej floty.

Skip to content