Król Polski Władysław III z dynastii Jagiellonów jako Ulászló I został w Białogrodzie koronowany na króla Węgier. Zgodził się przyjąć koronę węgierską na prośbę miejscowej, antyhabsburskiej opozycji oraz za namową wpływowego biskupa krakowskiego Zbigniewa

Król Polski Władysław III z dynastii Jagiellonów jako Ulászló I został w Białogrodzie koronowany na króla Węgier. Zgodził się przyjąć koronę węgierską na prośbę miejscowej, antyhabsburskiej opozycji oraz za namową wpływowego biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Była to druga w historii polsko-węgierska unia personalna (pierwsza miała miejsce za Ludwika Węgierskiego). Trwała jedynie cztery lata. W 1444 r. młody król Władysław zginął w bitwie z Turkami. Od miejsca tragicznej bitwy otrzymał przydomek Warneńczyk.

Skip to content