Król czeski Jan Luksemburski i wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Werner von Orseln podpisali w Toruniu akt przymierza skierowany przeciw Polsce. Była to odpowiedź na najazd wojsk króla Polski Władysława I Łokietka na ziemię chełmińską, co z kolei było spo

Król czeski Jan Luksemburski i wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Werner von Orseln podpisali w Toruniu akt przymierza skierowany przeciw Polsce. Była to odpowiedź na najazd wojsk króla Polski Władysława I Łokietka na ziemię chełmińską, co z kolei było spowodowane krucjatą władcy Czech przeciw Litwie będącej sojusznikiem Polski. W podpisanym dokumencie Jan Luksemburski tytułujący się także królem Polski potwierdził prawo Zakonu Krzyżackiego do władania Pomorzem.

Skip to content