Kontrofensywa polska na froncie północnym: Odzyskanie terenów nad rzekami Auta i Berezyna w wojnie polsko-bolszewickiej.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej na froncie północnym Armia Rezerwowa gen. Kazimierza Sosnkowskiego, przy współdziałaniu 1 i 4 Armii, rozpoczęła kontrofensywę. Polacy odrzucili wojska bolszewickie za linię rzek Auta i Berezyna.

Skip to content