Konstanty Kalinowski, dowodzący faktycznie siłami powstańczymi na Litwie, zdradzony przez jednego ze swoich żołnierzy, został schwytany przez Rosjan. Stracono go w Wilnie 22 marca 1864 r.

Konstanty Kalinowski, dowodzący faktycznie siłami powstańczymi na Litwie, zdradzony przez jednego ze swoich żołnierzy, został schwytany przez Rosjan. Stracono go w Wilnie 22 marca 1864 r.

Skip to content