Konferencja dowócy Armii Polskiej w ZSRR gen. Władysława Andersa z Przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Józefem Stalinem. Na spotkaniu uzgodniono decyzję o ewakuacji części armii polskiej do Persji.

Konferencja dowócy Armii Polskiej w ZSRR gen. Władysława Andersa z Przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych ZSRR Józefem Stalinem. Na spotkaniu uzgodniono decyzję o ewakuacji części armii polskiej do Persji.

Skip to content