Komendant Główny Armii Krajowej wydał rozkaz reorganizujący formacje dywersyjne AK. W miejsce Związku Odwetu i ”Wachlarza" powstało Kierownictwo Dywersji ”Kedyw". Na jego czele stanął płk. Emil Fieldorf ps.”Nil".

Komendant Główny Armii Krajowej wydał rozkaz reorganizujący formacje dywersyjne AK. W miejsce Związku Odwetu i ”Wachlarza” powstało Kierownictwo Dywersji ”Kedyw”. Na jego czele stanął płk. Emil Fieldorf ps.”Nil”.

Skip to content