Kierownictwo powstania po rezygnacji Mariana Langiewicza z dyktatury objął Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie.

Kierownictwo powstania po rezygnacji Mariana Langiewicza z dyktatury objął Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie.

Skip to content