Kapitulacja wielkopolskich sił powstańczych we wsi Bardo pod Wrześnią w czasie Wiosny Ludów przed oddziałami pruskimi gen. Leopolda Wedella. Oddziały złożyły broń 11 maja 1848 r.

Kapitulacja wielkopolskich sił powstańczych we wsi Bardo pod Wrześnią w czasie Wiosny Ludów przed oddziałami pruskimi gen. Leopolda Wedella. Oddziały złożyły broń 11 maja 1848 r.

Skip to content