Kapitulacja polskiej załogi Kamieńca Podolskiego. Załoga polska składała się z ok. 1000 żołnierzy i 500 mieszczan pod nominalnym dowództwem generała ziemi podolskiej Mikołaja Potockiego. Przez blisko dwa tygodnie odpierała ona szturmy wojsk osmańskich su

Kapitulacja polskiej załogi Kamieńca Podolskiego. Załoga polska składała się z ok. 1000 żołnierzy i  500 mieszczan pod nominalnym dowództwem generała ziemi podolskiej Mikołaja Potockiego. Przez blisko dwa tygodnie odpierała ona szturmy wojsk osmańskich sułtana Mehmeda IV, liczących ok. 100 tys. żołnierzy wspieranych przez prawie sto armat. Polacy, będący pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim, 27 sierpnia poddali miasto wraz z zamkami. Na 27 lat Rzeczypospolita utraciła jedną z najważniejszych fortec strzegących jej granic. Turcy, świadomi znaczenia Kamieńca, skierowali do niego ok. 10 tys. żołnierzy jako garnizon.

Skip to content