Gen. Ludwik Mierosławski szefem sztabu armii sycylijskiej.

Ludwik Mierosławski dowodził oddziałami polskimi w czasie Wiosny Ludów w zaborze pruskim. Został wzięty do niewoli. Po uwolnieniu udał się do Palermo. Giuseppe La Farina, minister rewolucyjnego rządu sycylijskiego podczas Wiosny Ludów, powierzył mu szefostwo sztabu nad powstańczą armią sycylijską. Gen. Mierosławski był dowódcą wojsk sycylijskich w czasie ostatnich 4 miesięcy trwania rewolucji.

Skip to content