Frombork w płomieniach – atak krzyżacki Fryderyka Heydecka niszczy miasteczko

Wojska krzyżackie prowadzące wojnę z Polską, dowodzone przez Fryderyka Heydecka, spaliły miasteczko Frombork. Na polecenie wielkiego mistrza nie podjęto szturmu na ufortyfikowaną katedrę fromborską. Spalono jedynie kurię kanoników usytuowaną pod jej murami. Wkrótce katedrę we Fromborku obsadzili żołnierze zaciężni dowodzeni przez polskiego rotmistrza.

Skip to content