Drugi zjazd w Wyszehradzie. Na zamku w stolicy Węgier spotkali się król Polski Kazimierz IIII Wielki, król Węgier Karol Robert i książę ruski Bolesław Jerzy II Trojdenowic. Książę, wywodzący się z mazowieckiej linii Piastów, obiecał królowi polskiemu księ

Drugi zjazd w Wyszehradzie. Na zamku w stolicy Węgier spotkali się król Polski Kazimierz IIII Wielki, król Węgier Karol Robert i książę ruski Bolesław Jerzy II Trojdenowic. Książę, wywodzący się z mazowieckiej linii Piastów, obiecał królowi polskiemu księstwo ruskie w razie swojej bezpotomnej śmierci. Kazimierz III Wielki przyrzekł Węgrom, że w przypadku swojej bezpotomnej śmierci tron polski przejdzie w ręce węgierskich Andegawenów. Była to cena jaką musiał zapłacić król Polski za przyłączenie, leżącej w węgierskiej strefie wpływów, Rusi. Ostatnim z postanowień było potwierdzenie praw króla Czech Jana Luksemburskiego (nieobecnego na zjeździe) do tych księstw śląskich, które czeski monarcha zdążył już od siebie uzależnić.

Skip to content