Doszło do krwawego starcia pod Bolimowskimi Budami między partią powstańczą Władysława Stroynowskiego a rosyjskim batalionem piechoty wspartym przez 600 gwardzistów i kozaków.

Doszło do krwawego starcia pod Bolimowskimi Budami między partią powstańczą Władysława Stroynowskiego a rosyjskim batalionem piechoty wspartym przez 600 gwardzistów i kozaków. Słabo uzbrojony oddział partyzancki (na 150 powstańców, jedynie 40 posiadało długą broń palną) został rozproszony, lecz następnego dnia jego część ponownie się skoncentrowała i zajęła Rawę.

Skip to content