Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej.

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej na terenach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej.

Skip to content