Bronisław Brzeziński prezesem ostatniego rządu powstania styczniowego

Bronisław Brzeziński, wcześniej członek rządu powstańczego Romualda Traugutta, z którego odszedł w związku różnicą zdań z ostatnim dyktatorem powstania, po przejęciu pieczęci Rządu Narodowego, stanął na czele ostatniego rządu powstania styczniowego. Kierował on upadającym powstaniem do października 1864 r., gdy opuścił Warszawę.

Skip to content