Bitwy pod Horkami

W dniach 17 – 25 maja 1863 r. miały miejsce 3 starcia wojsk powstańczych pod wodzą Romualda Traugutta z oddziałami rosyjskimi pod Horkami (Grodzieńszczyzna). W pierwszym starciu rozbito rotę kpt. Kiersnowskiego. Cztery dni później Polacy pokonali 2 roty 3. batalionu strzelców celnych płk. Ehrnberga. W ostatnim, trzecim starciu, które miało miejsce 25 maja, Rosjanie dodatkowo wsparłszy siły płk. Ehrnberga 3 rotami Rewelskiego Pułku Piechoty pod dowództwem gen. Eggera rozproszyli powstańców, za cenę ciężkich strat. Oddział Traugutta stracił obóz i znaczną ilość koni i wozów taborowych. 10 dni później oddział się zebrał.

Skip to content