Bitwa Polaków z Tatarami pod Kopystrzyniem na Podolu. Królewicz Jan Olbracht dowodzący wojskiem polskim odniósł zwycięstwo. Spośród pięciotysięcznego zagonu tatarskiego polec miało 1500 wojowników.

Bitwa Polaków z Tatarami pod Kopystrzyniem na Podolu. Królewicz Jan Olbracht dowodzący wojskiem polskim odniósł zwycięstwo. Spośród pięciotysięcznego zagonu tatarskiego polec miało 1500 wojowników.

Skip to content