Bitwa pod Nagoszewem: chwała i klęska powstańców w starciu z rosyjską przewagą

W bitwie pod Nagoszewem oddział powstańczy Maksymiliana Broniewskiego i Ludwika Lityńskiego, liczący ok. 1300 ludzi, który wsparli okoliczni chłopi został pobity przez dwukrotnie liczniejsze oddziały rosyjskie. Żołnierzami carskimi, podzielonymi na 3 kolumny, dowodził gen. Toll, mjr. Suchotin i mjr. Zass.

Skip to content