Bitwa pod Chocimiem. Polscy magnaci, walczący z Turcją o wpływy polityczne w Mołdawii, podjęli kolejną próbę osadzenia na tronie hospodara sprzyjającego Polsce. Samuel Korecki, zięć wcześniejszego hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły, obalonego przez S

Bitwa pod Chocimiem. Polscy magnaci, walczący z Turcją o wpływy polityczne w Mołdawii, podjęli kolejną próbę osadzenia na tronie hospodara sprzyjającego Polsce. Samuel Korecki, zięć wcześniejszego hospodara mołdawskiego Jeremiego Mohyły, obalonego przez Stefana Tomżę, zorganizował wyprawę do Mołdawii za nieoficjalnym popraciem króla polskiego Zygmunta III Wazy. Jego siły składały się z ochotników polskich oraz Kozaków Zaporoskich. W bitwie pod Chocimiem rozbił wojska Stefana Tomży, wspieranego przez oddziały siedmiogrodzkie.

Skip to content