Armia Siedmiogrodzka pod dowództwem gen. Józefa Bema zdobyła Wielki Sybin (Nagyszeben, Hermannstadt, Sibiu), broniony przez wojska austriackie i rosyjskie.

Armia Siedmiogrodzka pod dowództwem gen. Józefa Bema zdobyła Wielki Sybin (Nagyszeben, Hermannstadt, Sibiu), broniony przez wojska austriackie i rosyjskie.

Skip to content