Aresztowanie Aleksandra Waszkowskiego, ostatniego powstańczego naczelnika miasta Warszawy w powstaniu styczniowym. Został on stracony 17 lutego 1865 r.

Aresztowanie Aleksandra Waszkowskiego, ostatniego powstańczego naczelnika miasta Warszawy w powstaniu styczniowym. Został on stracony 17 lutego 1865 r.

Skip to content