Aresztowanie 16 przedstawicieli Polski Podziemnej.

W nocy z 27 na 28 marca 1945 r. w Pruszkowie 16 przedstawicieli kierownictwa Polskiego Państwa Podziemnego, w tym Delegat Rządu na Kraj Jan Jankowski i ostatni Komendant Główny Armii Krajowej gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwiadek” zostało porwanych i aresztowanych przez NKWD. Osadzono ich w więzieniu na Łubiance w Moskwie i wytoczono pokazowy proces (tzw. Proces Szesnastu), podczas którego zostali oskarżeni między innymi o dywersję wobec Armii Czerwonej i współpracę z Niemcami. Po czterech dniach procesu 13 oskarżonych skazano na kary więzienia, od 4 miesięcy do 10 lat. Celem operacji było zastraszenie polskiego społeczeństwa i osłabienie struktur konspiracyjnych, co miało ułatwić sowietyzację Polski po zakończeniu II wojny światowej.

Skip to content