Amerykańska 8. Armia Powietrzna wykonała siłami 110 bombowców B-17 dzienny lot zaopatrzeniowy nad objętą powstaniem Warszawę (Operacja ,,Frantic VII"). W wyniku akcji zrzucono ok. 1250 zasobników. Z powodu dużego rozrzutu (zastosowanie spadochronów b

Amerykańska 8. Armia Powietrzna wykonała siłami 110 bombowców B-17 dzienny lot zaopatrzeniowy nad objętą powstaniem Warszawę (Operacja ,,Frantic VII”). W wyniku akcji zrzucono ok. 1250 zasobników. Z powodu dużego rozrzutu (zastosowanie spadochronów bez opóźnionego otwarcia oraz niewielkieo obszaru opanowanego przez powstańców) większość ładunku wylądowała na terenach zajętych przez Niemców lub na Pradze, opanowanej wtedy już przez Rosjan. W ręce powstańców dostało się wg meldunków 228 zasobników.

Skip to content