Ambasador rosyjski w Polsce Jakow Sieviers ratyfikował w imieniu carycy Katarzyny II układ rozbiorowy. Na mocy II rozbioru Rosja zajęła województwa: mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie oraz części brzeskolitewskiego i wołyńskiego, łącznie było to

Ambasador rosyjski w Polsce Jakow Sieviers ratyfikował w imieniu carycy Katarzyny II układ rozbiorowy. Na mocy II rozbioru Rosja zajęła województwa: mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie oraz części brzeskolitewskiego i wołyńskiego, łącznie było to 250 tys. km2 ziem Rzeczypospolitej zamieszkałych przez 3 mln mieszkańców.

Skip to content