Aleksander Waszkowski przeprowadził akcję, w wyniku której powstańcom udało się przejąć pieniądze rządowej Kasy Głównej. Część pieniędzy wyniesiono w sobotę 6 czerwca, resztę dwa dni później. W sumie zrabowano 3,6 mln rubli (prawie 50 % zawartości Kasy Gł

Aleksander Waszkowski przeprowadził akcję, w wyniku której powstańcom udało się przejąć pieniądze rządowej Kasy Głównej. Część pieniędzy wyniesiono w sobotę 6 czerwca, resztę dwa dni później. W sumie zrabowano 3,6 mln rubli (prawie 50 % zawartości Kasy Głównej). Papiery wartościowe na oczach zdezorientowanej rosyjskiej warty wynieśli, wciągnięci do konspiracji powstańczej, pracownicy Komisji Przychodów i Skarbu: Kasjer Główny Stanisław Janowski, Naczelnik Buchalterii (Księgowości) Stanisław Hebda oraz dwaj woźni Sebastian Bieliński i Mateusz Tyszkowski.

Skip to content