240 osobowy oddział kpt. Józefa Trąmpczyńskiego bronił skutecznie przez 3 dni umocnionego obozu wojsk powstańczych, założonego na Polskiej Kępie (tzw. Płaska Góra) na rzece Orzyc (k. Drążdżewa).

240 osobowy oddział kpt. Józefa Trąmpczyńskiego bronił skutecznie przez 3 dni umocnionego obozu wojsk powstańczych, założonego na Polskiej Kępie (tzw. Płaska Góra) na rzece Orzyc (k. Drążdżewa). Polakom sprzyjał ciężki, bagnisty teren, który uniemożliwiał oddziałom rosyjskim wykorzystanie przewagi liczebnej i technicznej. Ostatecznie żołnierze carscy poniósłszy ciężkie straty wycofali się.

Skip to content