Miecz huculski – dar Hucułów dla Marszałka Józefa Piłsudskiego

Miecz drewniany, inkrustowany i intarsjowany w stylu huculskim białym metalem, masą perłową, jasnym i ciemnym drewnem oraz koralikami białymi, niebieskimi i czerwonymi. Głownia dł. 970 mm, szer. u nasady 65 mm, grub. grzbietu 12 mm, krzywizna 30 mm, jednosieczna. Grzbiet płaski przechodzący w obosieczne pióro. Na wewnętrznym płazie głowni wzdłuż długości inkrustowany białym metalem napis: „HUCULI – UKOCHANEMU – WODZOWI – NARODU – I MARSZAŁKOWI – POLSKI – JÓZEFOWI – PIŁSUDSKIEMU”. Napis obrzeżony ornamentem inkrustowanym i intarsjowanym. U nasady głowni inkrustowany drucikiem i koralikami białymi i niebieskimi monogram „R.P.” Na zewnętrznym płazie blisko nasady intarsjowany drucikiem orzeł w koronie wpleciony w literę „G”. U samej nasady przybita tabliczka z napisem „MUZEUM J. PIŁSUDSKIEGO / W BELWEDERZE / Nr 2371”. Rękojeść otwarta, krzyżowa. Na spodzie tarczki jelcowej po wewnętrznej stronie wyryty cyrylicą w drewnie napis: „APT: PІЗБЯР / B: DEBDЮK / KOCIB”.

Miecz został podarowany Marszałkowi Piłsudskiemu z okazji imienin 19 marca 1931 roku przez delegację Hucułów z okolic Kołomyi.

Piotr Dąbrowski

Skip to content